fbpx

Bra att veta

Här har vi samlat information och fakta om värmepumpar, sådant som är bra att veta om du funderar på att köpa en värmepump.

Hittar du inte svar på dina frågor här, är du välkommen att ta kontakt med oss eller någon av våra återförsäljare

Anlita installatör – det lönar sig!

Installatörers kunskap och rådgivning är viktig för att hushåll ska kunna spara mer energi. Därför införs nu ett statligt system för att certifiera installatörer så att de kan ge råd även om energieffektivisering och förnybar energi. Tidigare i år beslutade EU också om ekodesignkrav på bland annat värmepumpar, vilket innebär att produkter som inte håller måttet inte får säljas efter 2015. De får även energimärkning, vilket gör det lättare att välja en energieffektiv produkt som inte bullrar så mycket.
– Energimärkningen synliggör energianvändningen och gör det lättare för konsumenten att välja bättre produkter som kan spara mycket energi, säger Anna Johansson, ställföreträdande enhetschef på resurseffektiva produkter.

Källa: Energimyndigheten

Olika uppvärmningssätt

Hus med direktverkande el kan kompletteras med solfångare, pelletskamin eller luft-luftvärmepump. En dyrare men flexiblare lösning är att byta till vattenburet system. Du måste här investera i nya element och en värmepanna.

Påverkar miljön allra minst men måste kompletteras med andra värmesystem. I kombination med direktel kan solvärme minska energikostnaden rejält. Passa på om du ändå ska byta varmvattenberedare! Funkar också bra med ved, pellets och olja. Det finns även bergvärmepumpar där solvärme leds ner i borrhålet. Från- och tilluftsventilation med återvinning och värmeväxlare (FTX-system) går också bra ihop med sol.

Med tappvarmvattensystem värmer solfångarna endast varmvattnet och integreras med varmvattenberedaren.

Luft-luftvärmepumpar passar bra i hus med direktel. Berg-, jord- och sjövärmepumpar liksom luft/vattenvärmepumpar kräver vattenburen värme. Luft/vattenvärmepumpar är ett prisvärt alternativ i oljeuppvärmda hus med låg energianvändning. Flera tillverkare lanserar kombinationer av värmepumpar och solfångare. Med en berg- eller ytjordvärmeanläggning har du en stor ackumulator där solvärmen kan lagras och utnyttjas året om.
Frånluftvärmepumpar, kräver förutom vattenburen värme också att huset har mekanisk ventilation och kanalsystem.

Pelletspannor fungerar lika bekvämt som oljeeldning (sköter och rengör sig själva). Kompletterat med solfångare blir det allra bäst – då behöver pannan inte eldas på sommaren för tappvarmvatten.

Pelletskamin passar särskilt dig som har direktverkande el och saknar vattenburet system. Kaminen kan antingen fungera som huvudsaklig värmekälla eller komplettera nuvarande uppvärmning. Behåll elradiatorerna som komplement i rummen längst bort och som reserv i övriga huset. Låt dörrarna stå öppna eller sätt in ventiler över dem.
Passar även tillsammans med solfångare, värmepumpar och olja.
Pelletskaminen tänder sig själv vid behov och matar själv fram bränslet. Men du måste fylla på med pellets någon gång i veckan, och kaminen måste askas ur under vinterhalvåret.

Ännu effektivare är den vattenmantlade pelletskaminen som förutom mysbrasa och värme – den klarar hela värmebehovet – även ger varmvatten. Kompletterad med solfångare kan den stängas av under sommarhalvåret. Kräver dock vattenburen värme och ackumulatortank för att lagra varmvattnet.

Vedeldning ger både värme och varmvatten. Förutsättningen är skorsten och vattenburen värme. Att elda miljövänligt är fullt möjligt med dagens moderna vedpannor. Det finns numera även Svanenmärkta pannor i handeln.

Men det krävs en ackumulatortank för att vedeldningen ska fungera bra (och ren, torr ved). Ackumulatortanken ger stor flexibilitet genom att den kan kopplas till solfångare, ved eller pellets eller alla tre på samma gång.
Ved passar särskilt bra till solfångare – det är bara att sluta elda när solen skiner.

En annan viktig fördel med vedeldning är luftcirkulationen, framför allt i gamla hus där ventilationen bygger på självdrag.

Om luft-luftvärmepumpar

Om bergvärmepumpar

Den som har vattenburen värme och gör av med mer än 20 000 kWh på uppvärmning och varmvattenberedning.

Placera borrhålet cirka 4,5 meter från husväggen utanför pannrummet om det är möjligt. Glöm inte märka ut med en plåt på fasaden var hålet ligger och dokumentera det.

Det blir besvärligt med ljudstörningar under borrningen. Vanligen klarar man att borra ett hål på en dag.

Det är ofta viktigare att välja installatör än vad det är för specifikt märke på värmepumpen. Installatören får inte finnas för långt bort och bör ha ett gott rykte. Udda värmepumpar från fjärran länder bör man vara extra försiktig med.

Oftast kan man det faktiskt. Ibland är de gamla vattenburna radiatorerna dock för små och man måste förstärka dem. Speciellt i hus från 70-talet finns ofta små radiatorer som kräver väldigt höga temperaturer. Man kan antingen skaffa nya, större radiatorer, skaffa några fläktkonvektorer, lägga golvvärme eller montera så kallade elementfläktar.

Att man håller koll på sin elförbrukning så att den inte springer iväg. Man bör också följa temperaturerna på köldbäraren som går ut till brunnen och kommer in igen efter brunnen. Om de temperaturerna sjunker från år till år är det ett tecken på att brunnen inte riktigt räcker. Om skillnaden mellan temperaturerna ökar kan det vara något som blockerar flödet. Om skillnaden istället minskar från år till år kan det bero på att värmepumpen börjar förlora sin effekt.

Det brukar sitta en liten ventil någonstans i pannrummet som går från kallvattensystemet till radiatorsystemet. När man öppnar den brukar det brusa lätt medan trycket i expansionskärlet ökar. Expansionskärlet ser ofta ut som en röd ballong av stål med en liten mätare på. Man ska fylla på tills de båda nålarna på manometern står mitt för varandra eller tills det börjar brusa vatten ner i golvbrunnen – då har säkerhetsventilen för radiatorsystemet öppnats.

Det är lämpligt att lufta elementen när det börjat brusa i något av dem eller när övre delen på något element känns kallt. Man tar den speciella elementnyckeln och öppnar ventilen medan man håller en kopp under – så när vattnet så småningom kommer hamnar det i koppen och inte på golvet.

Källa: Vi i Villa

Tips vid köp av ny värmepump

De är lättast att hitta reservdelar och servicetekniker till.

Prata med grannar och bekanta för att hitta en pålitlig och erfaren installatör som har köldtåliga och tysta pumpar till rimligt pris.

  • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
  • Vem utför service och reparationer?
  • Vilken garanti lämnar ni på installationen?
  • Finns det någon funktionsgaranti eller funktionsförsäkring på värmepumpsanläggningen?
  • Behövs det någon årlig service på värmepumpen?

Mellan 20 000 och 30 000 kronor kostar en bra luftvärmepump. Ryktet om att alla är dåliga är en bubbla värd att sticka hål på.

Om du har vattenburen värme och en energiförbrukning per år som är större än 25 000 kWh kanske du alternativt ska fundera över berg- eller markvärmepump.

Det finns schabloner framtagna, bland annat av branschföreningen SBBA, och du kan också läsa på skattverkets hemsida. Så får du en mer tydlig bild av vad din kostnad kommer att bli. Följande kan du läsa på Skatteverkets hemsida:
”Vid totalentreprenad till fast pris kan arbetskostnaden för installation av vätska-vattenvärmepump (till exempel bergvärme) schablonmässigt beräknas till 35 procent av den totala entreprenadkostnaden. Arbetskostnaden för luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump) kan schablonmässigt beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden. Schablonbeloppen är framtagna av representanter för branschen och godkända av Svenska Värmepumpföreningen.

Den schablonberäknade arbetskostnaden kan bara användas som underlag för beräkning av skattereduktion för rotarbete i samband med totalentreprenad till fast pris. Den schablonberäknade arbetskostnaden kan inte kombineras med andra beräkningar av arbetskostnad exempelvis schablonberäknad arbetskostnad för borrning.

Om arbetskostnaden är högre än 35 respektive 30 procent av totalpriset måste utförare vid förfrågan kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram. Om underlag för beräkning av arbetskostnad saknas eller är bristfälligt kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis samt återkräva redan utbetalt belopp.”

Boka gratis hembesök