FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Avsikten med att installera en luftvärmepump är att kunna sänka sina energikostnader. Den totala elanvändningen i ett hus med direktverkande el kan minska med upp till 10 000 kWh i en normal villa. Den totala elanvändningen minskar vanligtvis med cirka 20-30 % efter en installation av luftvärmepump vilket motsvarar 30-60 % av den el som används till att värma upp inomhusluften. En luftvärmepump kommer inte minska byggnadens energibehov, men den kommer däremot minska den köpta energin som i sin tur sänker uppvärmningskostnaden.

Hur många kWh just er luftvärmepump kommer att dra beror på vart i landet ni bor, vilken kapacitet luftvärmepumpen har, storleken på ert hus och vilket värmebehov ni har. Inför ert köp av luftvärmepump bör en kalkyl göras för ert hus, detta för att förutsättningarna är olika från hus till hus. Bor ni exempelvis längre upp i Sverige där det i regel är kallare kommer er energiförbrukning att vara högre jämfört om ni bor nere i södra Sverige. I exemplet nedan har vi utgått från ett uppvärmningsbehov för hushåll i tre olika storlekar.

SÄNK DINA UPPVÄRMNINGS­KOSTNADER MED EN LUFTVÄRMEPUMP!

En luftvärmepump kan ge flera gånger så mycket värme gentemot den energi som det går åt till att driva processen. Vanligtvis brukar man säga att för varje kWh el som används får man normalt ut tre till fyra kWh värme till huset. Detta då luftvärmepumpen utvinner energi från det som redan finns omkring oss – naturen och luften.