fbpx

Integritetspolicy

Integritetspolicy

ScanMont AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar uppgifter om samt hur vi tillvaratar dina rättigheter och värnar din integritet.

Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Läs hela vår personuppgiftspolicy här.

Personuppgiftsansvar

ScanMont AB är personuppgiftsansvarig, har du frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta enligt nedanstående kontaktinformation.

 

ScanMont AB

Adress: Tillfällavägen 15, 433 63 Sävedalen

E-post: info@scanmont.se

Tel: 031-26 00 04

Boka gratis hembesök