FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Hur fungerar en värmepump

Kort förklarat fungerar den på samma sätt som ett kylskåp, fast man vänder på flödet. I ett kylskåp pumpas värmen inifrån kylskåpet ut på baksidan, för en luftvärmepump är det tvärtom. Närmare förklarat fungerar luftvärmepumpen på ett sådan sätt att man tar värmeenergi från luften på utsidan och avger den sedan till inomhusluften.

Luftvärmepumpens innerdel och utomhusdel kopplas ihop i ett slutet system med isolerade kopparrör där en speciellt anpassad gas cirkulerar. Gasen tar via tunna kopparrör i förångaren upp värmeenergi från utomhusluften för att sedan komprimeras i kompressorn innan den upphettad överför värmen till luften inomhus via kondensorn i innerdelen.

FÖRDELAR MED LUFTVÄRMEPUMP

Luft finns överallt runt omkring oss och bäst av allt är att den är gratis, men det finns många fler fördelar med luftvärmepump:

FLEXIBELT

En pump är ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra och gräva för berg- och jordvärme. En luftvärmepump tar dessutom lite plats och är enkel att installera.

FÖRNYBAR ENERGIKÄLLA

Luftvärme utvinns ur solenergi som lagras i utomhusluften. Förnybar energi är energi som inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

BRA KOMPLEMENT

En luftvärmepump är ett bra tillägg till alla andra uppvärmningsalternativ.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Med en rätt installerad luftvärmepump kan uppvärmningskostnaden halveras och ge en stor besparing för villor och lokaler. Dessutom är investeringskostnaden lägre i jämförelse med jord- och bergvärme. Det går med andra ord att spara pengar med en luftvärmepump, speciellt om man idag värmer upp sitt hem med direktverkande el.

VÄRME & KYLA

På vintern värmer pumpen upp inomhusluften och på sommaren kan den ge skön svalka i huset.

LÄTT ATT INSTALLERA & HANTERA

Pumpen är lätt att installera och kräver bara regelbunden filterrengöring.

FÖRBÄTTRAR INOMHUSMILJÖN

Luftvärmepumpen verkar som en dammsugare av inomhusluften och renar den aktivt hela tiden.

INBYGGD WI-FI

Många av våra luftvärmepumpar har Wi-Fi i sig vilket gör att du kan styra pumpen via din mobil. Perfekt efter en varm dag på stranden eller på väg ner till sommarstugan.

LUFTVÄRMEPUMPENS DRIFT I VÄRMELÄGE

  • Kompressorn ökar luftvärmepumpens köldmedietryck och temperatur.
  • Den så kallade ”hetgasen” som kommer ut ur kompressorn styrs till inomhusenheten med hjälp av fyrvägsventilen.
  • Inomhusluften flödar genom värmeväxlaren på inomhusenheten. Köldmediet som strömmar genom värmeväxlaren överför en stor mängd värmeenergi till inomhusluften, dvs. inomhusluften värms upp. Köldmediets temperatur minskar och tillståndet ändras från en gas till en vätska när den strömmar genom värmeväxlaren.
  • Flytande köldmedium kommer från inomhusenheten till den elektroniska expansionsventilen i utomhusenheten. Syftet med expansionsventilen är att skapa korrekt tryckdifferens i kylkretsen.
  • Efter expansionsventilen förångas köldmediet i utomhusenhetens värmeväxlare. Det förångande köldmediet absorberar en stor mängd värmeenergi. Värmeenergin erhålls från tusentals kubik av luft som flödar genom värmeväxlaren. Det förångade och energirika köldmediet styrs tillbaka till kompressorn med hjälp av fyrvägsventilen.

FAKTA OM LUFTVÄRMEPUMPAR

En luftvärmepump kan ge flera gånger så mycket värme gentemot den energi som går åt för att driva processen. För varje kWh el som används för att driva processen får man normalt ut cirka tre till fyra kWh till huset om man ser på ett snitt över året. Luftvärmepumpen fungerar som så att den utvinner gratis energi från det som redan finns runt omkring oss – naturen och luften.

Luftvärmepumpar passar bra i småhus, mindre butiker, fastigheter och verkstäder som har direktverkande el som uppvärmning då en värmepump kan sänka energikostnaderna. En luftvärmepump kan tyvärr inte producera varmvatten, men den kan reverseras och fungera som luftkonditionering under sommarhalvåret.

En luftvärmepump är ett bra alternativ för de hushåll och butiker som vill ha ett komplement till sin direktel och fungerar bäst i hus och lokaler som har en öppen planlösning och god ventilation. Detta för att rumsluften ska kunna transportera värmen till olika delar av huset/lokalen, något som blir svårare utan en öppen planlösning.

Innan köp är det alltid viktigt att ställa sig frågan vad man önskar av en luftvärmepump, för att sedan göra en kalkyl baserad på det enskilda husets eller lokalens energiförbrukning. Det är också viktigt att se vilka förutsättningar man har. På marknaden finns ett stort utbud av luftvärmepumpar, och alla är inte anpassade till svenska förhållanden. Se till att analysera ditt hus eller lokal innan köp för att få rätt dimensionering och placering. Ta gärna hjälp av en auktoriserad installatör eller din lokala kyltekniker för detta.

LUFTVÄRMEPUMPENS DRIFT I AC-LÄGE:

Utöver att värma upp huset går det även att få kylning med en värmepump. En luftvärmepump kan producera värme under vintern och producera kyla när det är varmt ute på sommaren.

  • Kompressorn ökar luftvärmepumpens köldmedietryck och temperatur.
  • Den så kallade ”hetgasen” som kommer ut ur kompressorn styrs till inomhusenheten med hjälp av fyrvägsventilen.
  • Köldmediet som strömmar genom värmeväxlaren överför en stor mängd värmeenergi till utomhusluften som flödar genom växlaren. Köldmediets temperatur minskar och tillståndet ändras från en gas till en vätska när den strömmar genom värmeväxlaren.
  • Flytande köldmedium kommer till den elektroniska expansionsventilen i utomhusenheten. Syftet med expansionsventilen är att skapa korrekt tryckdifferens i kylkretsen.
  • Efter expansionsventilen förångas köldmediet i inomhusenhetens värmeväxlare. Det förångande köldmediet absorberar en stor mängd värmeenergi från luften inomhus. På det här sättet blir luften som flödar genom värmeväxlaren nedkyld.

HUR LÄNGE HÅLLER EN LUFTVÄRMEPUMP?

Det går inte riktigt att säga exakt hur länge en luftvärmepump håller, utan det beror på en rad olika faktorer. Hur du använder pumpen, vilken sorts luftvärmepump och vart den är placerad är några av dessa. Förutsatt att inga olyckor sker och att pumpen får arbeta under rätt förutsättningar bör en luftvärmepump hålla i 10–15 år. Ju oftare du kontrollerar din värmepump och servar den, ju längre kommer den att hålla.

Luftvärmepumpen är beroende av fria flöden, rätt dimensionerade kopparrör och fyllnadsmängd för att kunna fungera felfritt. Det är också viktigt att aggregat och filter rengörs med jämna mellanrum. Låt luftvärmepumpen hålla en jämn temperatur istället för att gå på full effekt och sedan stängas av när önskad värme är uppnådd. Detta för bästa driftsekonomi men det är också så att ju fler gånger pumpen behöver starta upp och stängas av desto mer slitage och skada tar pumpen.

Har luftvärmepumpen slutat att prestera som den ska, eller ger den inte längre en jämn temperatur? Då är det dags att kontrollera den. Om energiförbrukningen stiger kan det vara dags för service eller så har pumpen helt enkelt gjort sitt. Andra tecken såsom att säkringar går eller att pumpen stängs av utan anledning är också indikationer på att allt inte står rätt till. Scanmonts rekommendation är att i alla fall utföra service vartannat år på din luftvärmepump för att få den att orka i många år.

SCANMONT ÅTERFÖRSÄLJARE

Scanmonts duktiga återförsäljare finns i hela landet. De ger dig råd och hjälper dig att hitta rätt värme- eller energilösning till företaget eller ditt hem.

ÅTERFÖRSÄLJARE MED ERFARENHET

Alla våra återförsäljare har kunskap om värmepumpar och många har mångårig erfarenhet. De förstår vikten av att en värmepump har rätt egenskaper, fördelar och tillbehör för att möta dina behov. Vissa återförsäljare är auktoriserade och utbildade i vårt sortiment, de har extra bred kunskap om allt som gäller Scanmonts produkter och tillbehör.

FRÅN VÅRA AUKORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN DU FÖRVÄNTA DIG:

KUNSKAP
Våra återförsäljare har en hög nivå av kunskap och kan hjälpa dig att identifiera dina behov och göra rätt val.

PROFESSIONALITET
Återförsäljaren säkerställer att produkten har en hög kvalitet och att den fungerar som den ska.

FÖRTROENDE
Våra återförsäljare kommer att vara med dig från start till mål och se till att du får den information och hjälp som du behöver.