FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

LUFTKONDITIONERING FRÅN SCANMONT

Luftkonditionering är en teknisk process avsedd att kyla inomhusluft till rumstemperatur vid hög utomhustemperatur. Luftkonditionering fungerar oftast enligt samma princip som ett kylskåp och en värmepump.

SÅ HÄR FUNGERAR LUFTKONDITIONERING

I ett kylsystem transporteras någon form av köldmedium, exempelvis freon, runt som absorberar värmen i den omgivande luften och kyler därmed ned den. Detta åstadkoms i förångaren. Köldmediet leds in i förångaren som vätska och övergår där till gas. Därmed absorberar köldmediet värme från luften. Köldmediegasen sugs till en kompressor som komprimerar gasen till högt tryck och därefter till kondensorn.

På grund av att trycket har höjts har temperaturen ökat. Detta gör att köldmediet kan avge värme. Efter kondensorn är mediet återigen en vätska, fortfarande under högt tryck. Då leds den igenom en expansionsventil som sänker trycket innan köldmediet evaporatorn igen och hela cykeln har genomgåtts. Nettoenergi har förflyttats från förångaren till kondensorn.

HUR FÖRBÄTTRAR LUFTKONDITIONERING INNEMILJÖN 

Luftkonditioneringsapparater kan beroende på installation och användningsområde vara olika stora och kraftfulla, från mindre apparater som kyler små utrymmen, till apparater som har kapacitet att kyla större byggnader som kontor och bostäder. Luftkonditionering är vanligtvis mer förekommande inomhus i varma klimat.