FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Hur mycket el drar en värmepump

Avsikten med att installera en luftvärmepump är att kunna sänka sina energikostnader. Den totala elanvändningen i ett hus med direktverkande el kan minska med upp till 10 000 kWh i en normal villa. Den totala elanvändningen minskar vanligtvis med cirka 20-30 % efter en installation av luftvärmepump vilket motsvarar 30-60 % av den el som används till att värma upp inomhusluften. En luftvärmepump kommer inte minska byggnadens energibehov, men den kommer däremot minska den köpta energin som i sin tur sänker uppvärmningskostnaden.

Hur många kWh just er luftvärmepump kommer att dra beror på vart i landet ni bor, vilken kapacitet luftvärmepumpen har, storleken på ert hus och vilket värmebehov ni har. Inför ert köp av luftvärmepump bör en kalkyl göras för ert hus, detta för att förutsättningarna är olika från hus till hus. Bor ni exempelvis längre upp i Sverige där det i regel är kallare kommer er energiförbrukning att vara högre jämfört om ni bor nere i södra Sverige. I exemplet nedan har vi utgått från ett uppvärmningsbehov för hushåll i tre olika storlekar.

SÄNK DINA UPPVÄRMNINGS­KOSTNADER MED EN LUFTVÄRMEPUMP!

En luftvärmepump kan ge flera gånger så mycket värme gentemot den energi som det går åt till att driva processen. Vanligtvis brukar man säga att för varje kWh el som används får man normalt ut tre till fyra kWh värme till huset. Detta då luftvärmepumpen utvinner energi från det som redan finns omkring oss – naturen och luften.

ENERGIFÖRBRUKNING I VILLA

En luftvärmepump är ett bra alternativ för de hushåll, lokaler och butiker som behöver ett komplement till sin direktel. Bäst fungerar luftvärmepumpen i hus med öppen planlösning då rumsluften ska kunna transporteras till olika delar, något som blir svårare utan en öppen planlösning. Så hur mycket el drar en luftvärmepump? Och hur mycket el drar en luftvärmepump vid kyla? Exemplet nedan är ungefärliga siffror på vad en luftvärmepump har i elförbrukning, men kom ihåg att det alltid är bäst att göra en individuell kalkyl för varje enskilt hus tillsammans med en auktoriserad installatör.

Litet hus
Södra Sverige: 3800-4800 kWh/år
Mellersta Sverige: 4600-5600 kWh/år
Norra Sverige: 6400-7500 kWh/år

Medelstort hus
Södra Sverige: 4800-6000 kWh/år
Mellersta Sverige: 5800-7000 kWh/år
Norra Sverige: 8000-9500 kWh/år

Stort hus
Södra Sverige: 5800-7200 kWh/år
Mellersta Sverige: 7000-8400 kWh/år
Norra Sverige: 9600-11300 kWh/år

FÖRDELAR MED LUFTVÄRMEPUMP

Luft finns överallt runt omkring oss och bäst av allt är att den är gratis, men det finns många fler fördelar med luftvärmepump:

Flexibelt

En pump är ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra och gräva för berg- och jordvärme. En luftvärmepump tar dessutom lite plats och är enkel att installera.

Förnybar energikälla

Luftvärme utvinns ur solenergi som lagras i utomhusluften. Förnybar energi är energi som inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Bra komplement

En luftvärmepump är ett bra tillägg till alla andra uppvärmningsalternativ.

Kostnadseffektivt

Med en rätt installerad luftvärmepump kan uppvärmningskostnaden halveras och ge en stor besparing för villor och lokaler. Dessutom är investeringskostnaden lägre i jämförelse med jord- och bergvärme.

Värme & kyla

På vintern värmer pumpen upp inomhusluften och på sommaren kan den ge skön svalka i huset.

Lätt att installera & hantera

Pumpen är lätt att installera och kräver bara regelbunden filterrengöring.

Förbättrar inomhusmiljön

Luftvärmepumpen verkar som en dammsugare av inomhusluften och renar den aktivt hela tiden.

Inbyggd Wi-Fi

Många av våra luftvärmepumpar har Wi-Fi i sig vilket gör att du kan styra pumpen via din mobil. Perfekt efter en varm dag på stranden eller på väg ner till sommarstugan.