FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

INSTALLATION

För att installera solceller på ditt tak behöver du först anlita en certifierad installatör som kan hjälpa dig med processen. Installationen börjar med en inspektion av ditt tak och fastställande av lämplig placering för solpanelerna baserat på takets orientering och lutning.

Nästa steg är att säkra solpanelerna på taket med hjälp av fästanordningar för att säkerställa att de sitter stabilt och säkert. Efter det måste elektriska kopplingar göras för att ansluta solcellerna till växelriktare, som omvandlar solenergin till användbar el.
Därefter måste en anslutning till det lokala elnätet göras för att kunna leverera den överskottsel som genereras av solcellerna till elnätet, och vid behov kunna ta emot el från nätet när solpanelerna inte genererar tillräckligt med el.

Efter att installationen är klar, måste du få den godkänd av behöriga myndigheter och säkerställa att den uppfyller gällande regler och säkerhetskrav.