FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Integritetspolicy

Scanmont AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver hur vi behandlar uppgifter om samt hur vi tillvaratar dina rättigheter och värnar din integritet.

Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Läs hela vår integritetspolicy här.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsbehandling och rättigheter, information till anställda hos kunder och leverantörer. Klicka här.

Personuppgiftsbehandling och rättigheter, information till kunder (enskilda firmor). Klicka här.

Scanmont AB

Adress: Tillfällavägen 15, 433 63 Sävedalen

E-post: info@scanmont.se

Tel: 031-26 00 04

SCANMONT ÅTERFÖRSÄLJARE

Scanmonts duktiga återförsäljare finns i hela landet. De ger dig råd och hjälper dig att hitta rätt värme- eller energilösning till företaget eller ditt hem.

ÅTERFÖRSÄLJARE MED ERFARENHET

Alla våra återförsäljare har kunskap om värmepumpar och många har mångårig erfarenhet. De förstår vikten av att en värmepump har rätt egenskaper, fördelar och tillbehör för att möta dina behov. Vissa återförsäljare är auktoriserade och utbildade i vårt sortiment, de har extra bred kunskap om allt som gäller Scanmonts produkter och tillbehör.

FRÅN VÅRA AUKORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN DU FÖRVÄNTA DIG:

KUNSKAP
Våra återförsäljare har en hög nivå av kunskap och kan hjälpa dig att identifiera dina behov och göra rätt val.

PROFESSIONALITET
Återförsäljaren säkerställer att produkten har en hög kvalitet och att den fungerar som den ska.

FÖRTROENDE
Våra återförsäljare kommer att vara med dig från start till mål och se till att du får den information och hjälp som du behöver.