FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

SOLENERGI FRÅN SCANMONT

Scanmont har produkterna för att bli självförsörjande med solenergi. I vår strävan mot ett smartare och mer hållbart samhälle, ställer vi om till förnybar energi. Där gemeneman drar sitt strå till stacken för att ställa om på riktigt!

Skapa energi och hållbarhet med framtidens energilösningar

Vi paketerar och levererar framtidens utveckling av produkter på ett komplett sätt. I ett partnerskap tillsammans med våra kunder bygger vi vägen mot en mer hållbar värld.

VARFÖR KÖPA SOLANLÄGGNING?

Lätt att installera
Snabb återbetalningstid
Bra avkastning
Lång livslängd
Paketerar och levererar

Din solcellsanläggning för omgående leverans

Vi på Scanmont har välfyllda lager med produkter för din solcellsanläggning. 

FYRA ENKLA STEG FÖR ATT STARTA MED SOLENERGI

TA KONTAKT

Fyll i formuläret för att boka ett gratis hembesök och skicka det till oss. Vår lokala Scanmont återförsäljare kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Utvärderingsbesök och erbjudande

Våra experter hjälper dig att hitta rätt solpanelssystem för dina behov. Bäst nytta får du när det finns rätt antal solpaneler och de är rätt placerade.

Färdiga solpaneler för ditt tak

Våra solcellspartners tar hand om allt som behövs för inköp och installation av solpaneler från början till slut och guidar dig i användningen av systemet. Tänk på att du även kan ansöka om hushållsavdrag för montering av solpaneler!

NJUT AV RESULTATET

Solpaneler är ett bekymmerslöst sätt att generera energi. De kräver inte mycket underhåll, och vanligtvis räcker det med bara regnvatten för att rengöra dem. Du kan fokusera på att njuta av slutresultatet och självförsörjande energi!

HUR FUNGERAR Solcellspaneler?

Solcellernas uppgift är att omvandla solens energi till förnybar energi för villan, fastigheten eller elbilen under minst 30 år. Detta ställer höga krav på produktens kvalitet och prestanda under lång tid. Kiselsolcellspaneler är den vanligaste solcellstypen på marknaden, detta tack vare en högre verkningsgrad och kostnadseffektivitet. Kiselsolcellspaneler finns i många olika varianter, storlekar och effekter. De kategoriseras som poly- eller monokristallina, där de monokristallina har en högre verkningsgrad och ett svart utseende.

Växelriktare/Batteri

Växelriktaren är hjärtat i solcellsanläggningen. Den omvandlar likström (DC) som skapats från solcellspanelerna till växelström (AC) för att kunna användas i hushållet.

Strängväxelriktare – är det traditionella systemet där solcellspanelerna kopplas i slinga till växelriktaren.

Montagesystem

Vi erbjuder ett komplett sortiment av montagelösningar, men även speciallösningar så som integrerade lösningar och installation på fasad. Allt med fokus på att klara det nordiska klimatet med vind och tyngre snölaster. Alla produkter från våra leverantörspartners är certifierade och testade, så att vi vet att de uppfyller lagar, regler samt våra egna högt ställda krav. Vår leverantörer för villa och marksystem är Nordic Sun.

Hur fungerar en solcellsanläggning?

Solpaneler producerar likström. För att kunna använda elen i hushållet behöver strömmen omvandlas till växelström. Detta sker med en så kallad växelriktare (eller engelskans inverter). Från växelriktaren matas elen in på husets elsystem, där den antingen används till att driva hushållets apparater, eller — om solcellsanläggningen producerar mer el än vad hushållet använder — matas ut och säljs via elnätet.

Hur funkar solpaneler och solceller?

En solpanel består av mängder av solceller. När dessa träffas av solens strålar uppstår elektrisk spänning mellan solcellens framsida och baksida. Genom att koppla en ledning mellan cellens framsida och baksida, kan man ta till vara på denna spänning och få ström, i form av likström. För att elen ska kunna användas i villan och skickas ut på elnätet, används en växelriktare. Växelriktaren omvandlar likström till växelström.

En solpanel är en modul med många små celler i sig. Cellerna består av halvledare, som oftast består av kisel och fungerar som dioder. När dioderna belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Eftersom spänningen hos varje enskild cell är låg seriekopplar man cellerna i moduler/paneler. De celler som oftast förekommer är kristallina, då de har högre verkningsgrad än vad tunnfilmsceller har kristallina celler finns två olika typer, monokristallina och polykristallina.

FÖRDELAR MED SOLENERGI

R

Minskad miljöpåverkan

R

Öka fastighetens värde

R

Möjlighet att nyttja grönt avdrag

R

Långsiktig och lönsam investering

R

Underhållsfritt

R

Effektiv installation med Scanmont

Hur fungerar växelriktare?

Växelriktaren kan ses som hjärtat av anläggningen och till varje solcellsanläggning behövs en växelriktare, då solceller producerar endast likström. Likström är en elektrisk ström som alltid har samma riktning, medan växelström är en ström som byter riktning. Växelström är den ström som finns på elnätet och därför den ström som våra eldrivna apparater är anpassade för. Därför behöver likströmmen, som uppstår i solcellerna, omvandlas till växelström, vilket växelriktaren gör. När strömmen har omvandlats, kan den både användas i huset och skickas ut på elnätet, vid överskott. Livslängden på växelriktare är ca 10-20 år, räkna därför med åtminstone ett byte under solcellsanläggningens livstid.

Fungerar solcellerna oavsett väder?

Solceller producerar mest solenergi under sommarhalvåret, mellan mars och oktober. Solceller behöver, trots sitt namn, inte ha soligt väder för att producera solenergi, men det måste vara ljust ute. Solpanelerna genererar därför solel, även om det regnar eller snöar.

 

Installera solceller, producera egen el och lagra överskottet

En förnybar och miljövänlig metod för att producera el är solcellsanläggning, som utnyttjar solens energi. Solceller är en smart investering som ger företag och privatpersoner möjligheten att minska sina elkostnader och samtidigt minska sin klimatpåverkan.

Vad är solenergi?

Solcellssystemet konverterar solenergi till elektricitet genom användning av photovoltaisk teknik. Denna process är inte bara miljövänlig utan också en kostnadseffektiv investering på lång sikt.

Genom att installera en solcellsanläggning på ert tak eller mark kan ni dra nytta av en ren och förnybar energikälla. Samt minska användningen av fossila bränslen och traditionella elnät.

Vill ni som privatperson bidra till en grönare framtid och samtidigt sänka era elkostnader?

Som privatperson har ni möjlighet att göra en verklig skillnad för miljön och dessutom spara pengar på era elkostnader. Ta steget mot att använda förnybar energi i form av solceller, detta är lönsamt på flera aspekter. Du kan spara flera tusentals kronor beroende på din kWh förbrukning, du kan få grön-avdrag från Energimyndigheten.

När du producerar egen solenergi som är installerad av certifierade installatörer får ditt hushåll njuta av sol och vetskapen om att ni bidrar till en bättre grön miljö.

Hos oss på Scanmont finner ni återförsäljare som installerar solpaneler och ger er expertisservice samt skapar fler möjligheter för er att njuta av solen, mer än att sola själva. Kontakta oss redan idag, för att få reda på hur många kWh solpaneler just ni behöver till ert hushåll för att producera er solenergi.

Att investera i solceller är inte bara mer ekonomiskt fördelaktigt, utan kan också öka värdet på ert hem. Många potentiella köpare uppskattar en hållbar och energieffektiv bostad. Med en egen elproduktion kan husköpare vara villiga att betala mer för ett hus med solceller. Det hjälper oftast köpare att kunna investera mer pengar, i och med att de får en större ekonomiskt positiv effekt av solcellerna.

 

Framtidens företag väljer solceller

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är hållbarhet, minimal miljöpåverkan och grön elproduktion avgörande.

Genom att installera solceller och minska era elkostnader med solcellsanläggning kan ni också förbättra er image, bidra till en positiv företagsprofil samt bidra till produktionen av grön el.

Att visa engagemang för miljön och hållbarhet är något som allt fler kunder och samarbetspartners värdesätter och tycker är bra. Genom att implementera solceller kommer ni kunna kommunicera ert miljömedvetna engagemang och differentiera er från konkurrenterna.

Konsumenter vill ha mer gröna företag som är certifierade av Energimyndigheten, det innebär att investeringen för solceller skapar stor avkastning. Använder ni som företag detta i marknadsföringssyfte, finns ytterligare möjlighet att ta stor plats på den svenska marknaden.

Låt ditt företag få ut ännu mer med solenergi per år

Solenergi är en resurs som kan revolutionera ditt företags energiförbrukning och hjälpa er att sänka kostnaderna, samtidigt som ni minskar er klimatpåverkan. Att maximera användningen av solceller kan ditt företag dra nytta av ännu större fördelar och effektivisera er verksamhet.

En viktig faktor är att optimera hela solcellssystemet för att maximera produktionen av el. Detta kan uppnås med att placera solcellspanelerna på optimala platser där de får maximal exponering för solljus varje dag.

Bra förutsättningar för solceller i Sverige

Svenska klimatet är känt för sina långa sommardagar och generösa soltimmar under den ljusa årstiden, vilket skapar bra förutsättningar för solceller att blomstra i landet.

Som företag eller privatperson har ni en unik möjlighet att dra nytta av en solcellsanläggning och tillverka el med hjälp av solpaneler på ert tak.

I Sverige är vi vana vid de skiftande årstiderna och de ibland utmanande väderförhållandena. Men trots detta erbjuder solceller en positiv lösning för företag och privatpersoner i Sverige, oavsett vilken årstid det är. Med solceller kan ni dra nytta av solenergi och bidra till en hållbar framtid, samtidigt som ni sparar pengar på era elkostnader.

Solpaneler fungerar även under de mörkare och kallare årstiderna. Även om solinstrålningen kan vara lägre under vintermånaderna, producerar solceller fortfarande elektricitet när solen är framme. Dessutom kan snötäckta ytor reflektera solstrålar och öka solcellernas effektivitet. Ytterligare information får du självklart av våra återförsäljare när de installerar solceller på ert hus.

Solceller på olika platser i landet

I det norrländska klimatet, med sina långa vintrar och korta somrar, kan man kanske undra om solceller verkligen är en effektiv energilösning. Men faktum är att solceller fungerar utmärkt även i norr och erbjuder en hållbar energilösning för företag samt privatpersoner i Norrlandsregionen.

Mellansveriges klimat, med sina milda somrar och kyliga vintrar, skapar goda förutsättningar för solceller att fungera effektivt året runt.

Kustnära områden i Sverige har fördelen av närheten till havet och det påverkar även solcellers prestanda positivt.

Solceller i södra Sverige, som är utformat med sina milda vintrar och soliga somrar, ger perfekta förutsättningar för solceller att fungera effektivt. Installation av solpaneler i de södra delarna av Sverige kommer att ge effekt direkt på antal kWh som ni producerar, eftersom exponeringen för solljus är som mest där.

 

Vi hjälper dig att sätta ihop ett paket som passar dig

Det finns olika paket av solceller och paneler som gör att du kan optimera produktionen av el. Ta kontroll över din solenergiproduktion med hjälp av rätt typ och antal solcellspaneler för att matcha din energiförbrukning.

Tillsammans med vår lokala återförsäljare beräknar ni antalet solpaneler som blir mest lönsamt för din fastighet. Beroende på takytan kan installationen utnyttjas maximalt.

Områden som trädgård eller markytor kan det även vara mer optimalt att placera solpaneler på. För att effektivisera dina ytor maximalt ser man till hela bilden av placeringar.

Solpaneler och solceller: Så fungerar finansieringen

För privatpersoner som är intresserade av att investera i solceller på tak, är finansieringsprocessen tydlig och transparent. Med hjälp av våra pålitliga återförsäljare kan kunder spara tusentals kronor per år på energikostnader. Flertalet av våra återförsäljare erbjuder finansieringslösningar

Men hur går det till? Det börjar med en enkel konsultation med en av våra certifierade återförsäljare. De kommer att vägleda er i hela processen, från offert till installation.

Observera: Är du en privatperson och har frågor? Vänligen kontakta en av våra återförsäljare direkt. Använd funktionen (hitta återförsäljare) på denna sida för att komma till deras kontaktinformation.

 

Hur ni som företag kan dra nytta av bland annat energiskatten

Energiskatten i Sverige ger företag möjlighet att spara pengar och övergå till förnybar energi, som solceller. Scanmont har sett att detta inte bara minskar energikostnader, utan även stärker företagets gröna profil. Att investera i solteknik, gör så att företag kan dra nytta av skatteförmåner och positionera sig som hållbarhetsledare. För ytterligare information, kontakta våra återförsäljare.

Solenergi – ett komplement till elsystemet sommartid

En ungefärlig regel är att varje installerad kilowatt i Sverige årligen tillför cirka 1 000 kilowattimmar, kWh, el.

Att installera solceller och använda batterier kan ge överskott av solenergi som produceras. Denna el kan senare säljas vidare om ert behov av energiförbrukning är uppnått.

Detta innebär att ni kan utnyttja den solenergi som produceras, även när solen inte skiner. Då minskar kWh förbrukningen och ger er en stabil energiförsörjning oavsett väderförhållanden.

Spara pengar året om med solceller

Oavsett om det är sommar, vinter, vår eller höst erbjuder solceller en pålitlig och hållbar energilösning för Sveriges klimat. Ta steget mot att använda miljövänlig energi och dra nytta av solens kraft året om.

Solcellernas konkurrenskraft ökar och anläggningarna blir allt större

Fler företag investerar i solceller, mer idag än någonsin. För att kunna vara konkurrenskraftig gäller det därför att visa fler exempel på hur ni jobbar mot en hållbarare framtid. Att konsumenter värdesätter solenergi är viktigt för företag att ta följd på.

För att få den maximala effekt som en installation av solpaneler kan ge, bör man se över den årliga energiförbrukningen. Detta för att försäkra sig om att du som företag har nog med paneler för just din verksamhet.

Kontakta våra återförsäljare

Med våra produkter får du ett energieffektivt system som är skräddarsytt till dina behov. Vi kommer se till att du har rätt antal paneler och rätt paket för er fastighet. Vår återförsäljare är med dig under hela processen.

För rådgivning, service, investering och installation, kontakta en av våra många återförsäljare för gratis hembesök. De sköter installation och har även senaste information om eventuella avdrag och ekonomiska stöd som lämpar sig för just dig.