FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Direktverkande elvärme

Här kan du läsa om mer direktverkande elvärme.

DIREKTVERKANDE EL TILLSAMMANS MED EN LUFTVÄRMEPUMP SPARAR ENERGI

Värmepumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Denna teknik passar bra för småhus, mindre butiker och verkstäder som har direktverkande elvärme som uppvärmning.

Om du har en direktverkande el som uppvärmning så är en luftvärmepump ett bra alternativ för att sänka din energikostnad.

Luft-luftvärmepumpen kan inte producera varmvatten. De kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering.

Till skillnad från andra värmepumpsystem ger luft-luftvärmepump inte bara billig energi utan förbättrar även klimatet inomhus. En luft-luftvärmepump är ett perfekt alternativ om huset saknar vattenburet radiatorsystem.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Luft-luftvärmepumpen hämtar sin energi ur uteluften genom en eller fler fläktar. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare placerade utomhus. För att montera en luft-luftvärmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

FÖRDELAR

• lättinstallerad
• kan användas som luftkonditionering på sommaren
• möjlighet att använda som avfuktare finns
• bra livslängd vid korrekt installation
• låg totalkostnad

ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV VÄRMEPUMP

TOM
VÄLJ RÄTT VÄRMEPUMP TILL DITT HUS

Storleken ska vara anpassad till husets värmebehov.

REGLERA VÄRMEN RÄTT

Se till att husets termostat är rätt injusterad så att värmeregleringen slår på först när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen.

PLANLÖSNINGEN ÄR VIKTIG

Värmepumpen passar bäst i hus med öppen planlösning för att varmluften ska kunna cirkulerar på ett effektivt sätt.

MINSKA RISKEN FÖR BULLER

Undvik att placera värmepumpen nära sovutrymmen, uteplatsen eller grannarna.

TÄNK IGENOM PLACERINGEN

Inom- och utomhusdelen ska ha tillgång till maximalt luftutbyte.

EFFEKTIVAST VID MAXIMALT LUFTFLÖDE

Värmepumpens effektivitet är högst vid maximalt luftflöde över inomhusdelen och när både inomhus- och utomhusdelen är installerade så att de får maximalt luftutbyte.

TOM
BEGÄR EN KALKYL AV ENERGIBESPARINGEN

Din installatör ska kunna göra en kalkyl som visar på en ungefärlig energibesparing.

NÄR DU BEGÄR IN OFFERTER

Det ska framgå vad som ingår i priset för en funktionsklar anläggning. Villkor för drift, service, leverans, betalning och garantivillkoren ska också framgå tydligt.

RENGÖRING AV DIN VÄRMEPUMP

Inomhusdelens luftfilter måste rengöras/bytas regelbundet för att inte minska effektiviteten. Även inne- och utomhusdelens värmeväxlare behöver rengöras med jämna mellanrum för god funktion och effektiv drift.

AVFROSTNING AV UTOMHUSDELEN

Led bort eller samla upp avfrostningsvattnet så att det inte bildas isgata eller på annat sätt skadar husgrund.

KYLDRIFT PÅ SOMMAREN DRAR EL

Tänk på att kyldriften, för svalka på sommaren, minskar energibesparingen.

OBLIGATORISK ENERGIMÄRKNING

Luft-luftvärmepumpar som säljs till konsumenter ska enligt lag vara energimärkta. Märkningen är gemensam i EU-länderna.

Källa: Energimyndigheten