FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Hybridväxelriktare

Sofar Solar’s hybrid växelriktare kombinerar avancerad teknik med pålitlig prestanda för att maximera din solenergiinvestering. Med en Sofar Solar hybrid växelriktare får du en kraftfull lösning som låter dig dra nytta av solenergi när solen skiner och samtidigt lagra överskottet för användning när det behövs som mest.

Våra hybrid växelriktare är utformade för att vara energieffektiva och pålitliga, vilket sparar både tid och pengar på lång sikt. Dessutom är de enkla att installera och använda, vilket gör det till en perfekt lösning för både hemma och företag.
Med Sofar Solar’s hybrid växelriktare tar du inte bara kontroll över din energiproduktion, utan du investerar också i en mer hållbar framtid. Vår teknik är miljövänlig och hjälper dig att minska din koldioxidavtryck.

Förbättra din solenergisystem med Sofar Solar’s hybrid växelriktare och låt solen arbeta för dig dygnet runt.

Funktionerna hos hybrid växelriktare:

Batterilagring: Hybrid växelriktare kan lagra överskott av solenergi i batterier för senare användning när solen inte är tillgänglig, såsom på natten eller under molniga dagar. Detta gör att du kan använda solenergi även när solen inte skiner.
Nätbaserad laddning: Om solpanelerna inte genererar tillräckligt med el kan hybrid växelriktaren dra el från det lokala elnätet för att tillgodose energibehoven i hemmet.

Energihantering: Hybrid växelriktare kan optimeras för att anpassa sig till användarens förbrukningsmönster och solenergiproduktion för att maximera självförsörjningen och minska beroendet av externa energikällor. Denna typ av växelriktare är särskilt användbar i situationer där det finns oregelbundna solevenemang eller elavbrott, eftersom den ger en smidig övergång mellan olika energikällor för att säkerställa att hemmet alltid har en stabil elförsörjning.

Batterilagringssystem kan användas tillsammans med solenergisystem för att lagra överskott av genererad solenergi för senare användning. Dessa batterilagringssystem är en viktig komponent för att öka självförsörjningen av el och förbättra användningen av solenergi, särskilt när solcellerna inte producerar tillräckligt med el, som på natten eller under molniga dagar.

Energilagring: Systemet lagrar överskott av solenergi som genereras av solcellerna istället för att skicka allt överskott till elnätet. På så sätt kan den lagrade energin användas när solcellerna inte genererar tillräckligt med el.
Självförbrukningsoptimering: Batterilagringssystemet kan optimeras för att prioritera användningen av den lagrade solenergin inom hemmet, vilket minskar beroendet av el från det lokala elnätet.

Nödströmsbackupp: Vissa batterilagringssystem kan även fungera som en nödströmsbackupp, vilket innebär att de kan aktiveras vid elavbrott för att tillhandahålla ström till viktiga apparater och utrustning i hemmet.
Flexibel skalbarhet: Batterilagringssystemen kan ofta skalas efter behov, så att användare kan utöka lagringskapaciteten om det behövs i framtiden.

Genom att integrera solenergisystem med batterilagringssystem kan hushåll och företag optimera sin energianvändning, minska sina elkostnader och minska sin påverkan på miljön. Det är viktigt att välja rätt batterilagringssystem som passar de specifika behoven för din solenergianläggning, och konsultera med experter eller återförsäljare för att få rätt lösning för dina energibehov.

Så väljer du rätt växelriktare till dina solceller

Att välja rätt växelriktare som ska användas när man installerat solceller, är ett av de viktigaste valen. Den behövs för att omvandla likström till användbar växelström. Förutom själva panelerna, är det viktigt att man väljer en bra växelriktare med hög verkningsgrad och kvalité.
Vi på Scanmont erbjuder ett sortiment av Sofar Solar växelriktare av hög kvalité till er bostad eller fastighet. Genom vårt nätverk av återförsäljare får ni experthjälp och säker rådgivning, när det kommer till bästa val av växelriktare till er solcellsanläggning.

Hur fungerar en växelriktare (inverter)?

En växelriktare, även kallad spänningsomvandlare och inverter på engelska, gör om likström till växelström. Dina solceller producerar likström som sedan behöver omvandlas till växelström.

Dess andra uppgift är att se till att dina solceller belastas rätt och ger dig så hög energi som möjligt, oavsett väder. Växelriktaren ansvarar helt enkelt för att optimera produktionen i anläggningen, att man ska få ut högsta möjliga effekten ur solcellerna. Det gör växelriktaren bland annat för att reglera sambandet mellan ström och spänning i anläggningen.

Likström till växelström

I våra vägguttag är standarden något som heter växelström och har en spänning på 230 V. Det en solcellsanläggning producerar är något som heter likström och har en spänning som skiljer sig från växelströmmen.
Därmed behöver man en växelriktare till solcellsanläggningen som omvandlar likström till växelström, men även transformera spänningen till 230 V och 50 Hz frekvens, för att elen ska kunna användas.

Vad ska man tänka på när man väljer växelriktare?

När det kommer till växelriktare finns det flera olika sorters märken på marknaden i Sverige att välja mellan. Men vill man ha en växelriktare som håller i många år och är av hög kvalitet, är Sofar Solar att föredra.
De använder den senaste produktionstekniken, vilket ökar produktionskapaciteten för sina produkter. Genom att använda en hög grad av tekniska framsteg och exakta produktionsmöjligheter, skapar Sofar Solar produkter av högre kvalitet som även tål tuffa förhållanden.
Vi arbetar endast med produkter som är väl valda och av hög kvalitet. Val av växelriktare är ett viktigt val och hos oss på Scanmont kan ni lita på att få växelriktare av hög kvalitet och hög verkningsgrad, till solcellsanläggningar.

Man kan även komplettera sitt solcellssystem med ett batteri. Då kan man lagra producerad överskottsel från solcellsanläggningen under dagen, för att senare använda den elen på kvällen när solen inte längre skiner. En version/modell där man kan koppla till med batteri kallas för hybrid växelriktare.

Växelriktarens uppgift

Växelriktarens uppgift är också att säkerställa att solcellscellerna producerar så mycket användbar energi som möjligt. Väljer man en växelriktare av bästa kvalité som de vi använder och hög verkningsgrad, får man till exempel en växelriktare som har låga omvandlingsförluster under så stor del av året som möjligt.

Något som är bra att tänka på vid val av fabrikat, är att flera av de allra billigaste modellerna tenderar att tappa en del ström på vägen och har inte samma höga verkningsgrad. Detta gör att de inte alltid når upp till den effekt som de har utlovat.

Sofar Solar- en av de bästa på marknaden

På Scanmont har vi valt att arbeta med just Sofar Solar på grund av dess höga kvalitet och för att de alltid ligger i framkant med produktionstekniken. Sofar Solar etablerades 2013 och är i nuläget ett av de bästa företagen för växelriktare.
Sofar Solars växelriktare har installerats i över 60 länder och har uppnått en mycket hög samt stark varumärkeskännedom på marknaden. De är erkända som en pålitlig och professionell producent som tillverkar högkvalitativa produkter.

Sofar Solar använder den senaste produktionstekniken vilket i sin tur ökar produktionskapaciteten för deras produkter. Med sin hållbara vision om att göra världen mindre beroende av fossila bränslen genom teknik och innovation, är de ett företag med goda framtidsplaner.
Med sitt hållbara tänk för deras högkvalitativa produkter, uppfyller de kraven som många kunder ställer över hela världen. Det har gjort Sofar Solar till en av de ledande leverantörerna i världen.

De erbjuder ett högkvalitativt sortiment av växelriktare som både är nätanslutna och hybridväxelriktare. Genom tekniska framsteg och noggrann produktion, skapar Sofar Solar produkter och system av högsta kvalitet som klarar av mer tuffa förhållanden, som kan krävas i nordiskt klimat.

Placering av växelriktare för solceller

Det är viktigt att tänka på var man placerar växelriktaren, den behöver finnas lättillgänglig för service och underhåll. Man bör undersöka om den är gjord för att vara inomhus eller utomhus. Planerar man att ha den inomhus, är det bra att placera den på en plats som är sval och har bra ventilation. Ett bra exempel är ett garage eller källare.

De växelriktare som är gjorda för utomhusbruk bör placeras så nära solcellspanelerna som möjligt. I och med det väder vi har i Sverige med växlande solljus och fuktighet, rekommenderas det att man placerar den väl skyddad för bäst livslängd och med fördelar i skugga (ej söderläge).

Växelriktare med bland annat bra kvalitet på elektricitet

Vad betyder det att få bra kvalitet på elektriciteten? En växelriktare som har bra kvalité på elektriciteten innebär en omvandlare som har lite strömstörningar. Valet av en växelriktare av hög kvalitet, med lång livslängd och minimala strömstörningar, är viktigt för att säkerställa en stabil och pålitlig strömförsörjning i ert solenergisystem.

Man bör välja en växelriktare som både är av bra kvalité, som har lång livslängd och har lite strömstörningar. Scanmonts återförsäljare skräddarsyr ditt solenergisystem med Sofar Solar växelriktare för att säkerställa optimal prestanda och anpassning till dina unika krav, utan störningar.

Växelriktare: Förvandla solens kraft till användbar elektricitet

En växelriktare är en central komponent i ett solenergianläggningssystem. Medan solpaneler fångar upp solens energi och omvandlar den till likström (DC), är växelriktaren ansvarig för att förvandla denna likström till växelström (AC) som kan användas i hushåll och elnät.

Växelriktaren fungerar som hjärnan i solenergianläggningen genom att optimera och kontrollera strömmen från solpanelerna. Den konverterar DC-strömmen till AC-ström av hög kvalitet som är kompatibel med hushållens elektriska apparater och kan säljas till elnätet.

Förutom att omvandla strömmen har växelriktaren också andra viktiga funktioner. Den övervakar och optimerar solpanelernas prestanda för att säkerställa maximal energiproduktion. Dessutom kan den skydda anläggningen genom att övervaka spänning, ström och frekvens och vidta åtgärder vid eventuella fel eller avvikelser.

En växelriktare är en viktig länk mellan solpanelerna och användningen av solenergi. Genom att effektivt konvertera solenergin till användbar elström gör växelriktaren det möjligt för hushåll att minska sin beroende av konventionella energikällor och dra nytta av en ren och förnybar energikälla.

Växelriktare finns i olika typer och storlekar, och valet av rätt växelriktare beror på solenergianläggningens storlek, elbehov och andra specifika krav. Att ha en välutformad och effektiv växelriktare är avgörande för att maximera solenergians utnyttjande och uppnå långsiktig energieffektivitet och kostnadsbesparingar.

Om du överväger att installera solpaneler och dra nytta av solenergi i ditt hem eller företag, är en växelriktare en central del av systemet som kommer att omvandla solens kraft till användbar elektricitet. Kontakta en professionell solenergiinstallatör för att diskutera dina behov och få rätt växelriktare som passar ditt solenergiprojekt.

FYRA ENKLA STEG TILL SOLPANELER

Elräkningen sänks

Solpaneler är en lönsam investering. Under året genererar de upp till 5–20 procent av det belopp du investerar i dem och tjänar dig i decennier.

Du sparar 5000–25000 kr per år på din elräkning.

Bostadens värde ökar

Genom att investera i solpaneler ökar du inte bara din bostads värde idag, utan också framtida intresse för solel. Solfångare ger en betydande ökning av värdet på både ditt hus och fritidshus. Med stigande popularitet för hållbara energilösningar blir solpaneler en attraktiv tillgång som kan gynna dig ekonomiskt på lång sikt.

I samklang med naturen

Naturen tackar dig när du väljer solpaneler för utsläppsfri elproduktion och respekt för miljön. Varje installerad solpanel är ett betydelsefullt steg mot en hållbar och ljus framtid. Genom att producera din egen rena el stödjer du både naturens hälsa och skapar en positiv miljöpåverkan för kommande generationer.

Du producerar energi utan ansträngning

Att skaffa solel på din bostad innebär att du kan producera din egen el utan ansträngning. Solpanelerna omvandlar solens energi till elektricitet, vilket ger en bekväm och hållbar lösning för att möta ditt energibehov.

SCANMONT ÅTERFÖRSÄLJARE

Scanmonts duktiga återförsäljare finns i hela landet. De ger dig råd och hjälper dig att hitta rätt värme- eller energilösning till företaget eller ditt hem.

ÅTERFÖRSÄLJARE MED ERFARENHET

Alla våra återförsäljare har kunskap om värmepumpar och många har mångårig erfarenhet. De förstår vikten av att en värmepump har rätt egenskaper, fördelar och tillbehör för att möta dina behov. Vissa återförsäljare är auktoriserade och utbildade i vårt sortiment, de har extra bred kunskap om allt som gäller Scanmonts produkter och tillbehör.

FRÅN VÅRA AUKORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN DU FÖRVÄNTA DIG:

KUNSKAP
Våra återförsäljare har en hög nivå av kunskap och kan hjälpa dig att identifiera dina behov och göra rätt val.

PROFESSIONALITET
Återförsäljaren säkerställer att produkten har en hög kvalitet och att den fungerar som den ska.

FÖRTROENDE
Våra återförsäljare kommer att vara med dig från start till mål och se till att du får den information och hjälp som du behöver.