FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

Sofar Solar Batterier

Sofar Solar batterilagringssystem kan användas tillsammans med solenergisystem för att lagra överskott av genererad solenergi för senare användning. Dessa batterilagringssystem är en viktig komponent för att öka självförsörjningen av el och förbättra användningen av solenergi, särskilt när solcellerna inte producerar tillräckligt med el, som på natten eller under molniga dagar.

Energilagring: Systemet lagrar överskott av solenergi som genereras av solcellerna istället för att skicka allt överskott till elnätet. På så sätt kan den lagrade energin användas när solcellerna inte genererar tillräckligt med el.

Självförbrukningsoptimering: Batterilagringssystemet kan optimeras för att prioritera användningen av den lagrade solenergin inom hemmet, vilket minskar beroendet av el från det lokala elnätet.

Nödströmsbackupp: Vissa batterilagringssystem kan även fungera som en nödströmsbackupp, vilket innebär att de kan aktiveras vid elavbrott för att tillhandahålla ström till viktiga apparater och utrustning i hemmet.

Flexibel skalbarhet: Batterilagringssystemen kan ofta skalas efter behov, så att användare kan utöka lagringskapaciteten om det behövs i framtiden.

Genom att integrera solenergisystem med batterilagringssystem kan hushåll och företag optimera sin energianvändning, minska sina elkostnader och minska sin påverkan på miljön. Det är viktigt att välja rätt batterilagringssystem som passar de specifika behoven för din solenergianläggning, och konsultera med experter eller återförsäljare för att få rätt lösning för dina energibehov.

DOKUMENTATION

TOM
DATABLAD

SOFAR SOLAR

FYRA ENKLA STEG TILL SOLPANELER

Elräkningen sänks

Solpaneler är en lönsam investering. Under året genererar de upp till 5–20 procent av det belopp du investerar i dem och tjänar dig i decennier.

Du sparar 5000–25000 kr per år på din elräkning.

Bostadens värde ökar

Genom att investera i solpaneler ökar du inte bara din bostads värde idag, utan också framtida intresse för solel. Solfångare ger en betydande ökning av värdet på både ditt hus och fritidshus. Med stigande popularitet för hållbara energilösningar blir solpaneler en attraktiv tillgång som kan gynna dig ekonomiskt på lång sikt.

I samklang med naturen

Naturen tackar dig när du väljer solpaneler för utsläppsfri elproduktion och respekt för miljön. Varje installerad solpanel är ett betydelsefullt steg mot en hållbar och ljus framtid. Genom att producera din egen rena el stödjer du både naturens hälsa och skapar en positiv miljöpåverkan för kommande generationer.

Du producerar energi utan ansträngning

Att skaffa solel på din bostad innebär att du kan producera din egen el utan ansträngning. Solpanelerna omvandlar solens energi till elektricitet, vilket ger en bekväm och hållbar lösning för att möta ditt energibehov.

SCANMONT ÅTERFÖRSÄLJARE

Scanmonts duktiga återförsäljare finns i hela landet. De ger dig råd och hjälper dig att hitta rätt värme- eller energilösning till företaget eller ditt hem.

ÅTERFÖRSÄLJARE MED ERFARENHET

Alla våra återförsäljare har kunskap om värmepumpar och många har mångårig erfarenhet. De förstår vikten av att en värmepump har rätt egenskaper, fördelar och tillbehör för att möta dina behov. Vissa återförsäljare är auktoriserade och utbildade i vårt sortiment, de har extra bred kunskap om allt som gäller Scanmonts produkter och tillbehör.

FRÅN VÅRA AUKORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN DU FÖRVÄNTA DIG:

KUNSKAP
Våra återförsäljare har en hög nivå av kunskap och kan hjälpa dig att identifiera dina behov och göra rätt val.

PROFESSIONALITET
Återförsäljaren säkerställer att produkten har en hög kvalitet och att den fungerar som den ska.

FÖRTROENDE
Våra återförsäljare kommer att vara med dig från start till mål och se till att du får den information och hjälp som du behöver.