FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

HUR MYCKET EL DRAR EN VÄRMEPUMP

HUR MYCKET EL DRAR EN VÄRMEPUMP

Avsikten med att installera en luftvärmepump är att kunna sänka sina energikostnader. Den totala elanvändningen i ett hus med direktverkande el kan minska med upp till 10 000 kWh i en normal villa. Den totala elanvändningen minskar vanligtvis med cirka 20-30 % efter...