FINANSIERING

ARCTIC FÖRSÄKRING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

FINANSIERING

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

BLI ÅTERFÖRSÄLJARE

DIREKTVERKANDE EL TILLSAMMANS MED EN LUFTVÄRMEPUMP SPARAR ENERGI

Värmepumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Denna teknik passar bra för småhus, mindre butiker och verkstäder som har direktverkande elvärme som uppvärmning. Om du har en direktverkande el som uppvärmning så är en luftvärmepump ett bra alternativ för att sänka din energikostnad. Luft-luftvärmepumpen kan inte producera varmvatten. De kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering. Till skillnad från andra värmepumpsystem ger luft-luftvärmepump inte bara billig energi utan förbättrar även klimatet inomhus. En luft-luftvärmepump är ett perfekt alternativ om huset saknar vattenburet radiatorsystem.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Luft-luftvärmepumpen hämtar sin energi ur uteluften genom en eller fler fläktar. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare placerade utomhus. För att montera en luft-luftvärmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

FÖRDELAR

• lättinstallerad
• kan användas som luftkonditionering på sommaren
• möjlighet att använda som avfuktare finns
• bra livslängd vid korrekt installation
• låg totalkostnad