fbpx

Frånluftsvärmepump

Värme, varmvatten och ventilation på samma gång

Frånluftsvärmepump förbättrar ventilationen i huset

För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhusluften, måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem. Så kallad självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem.

Frånluftsvärmepump förbättrar luftomsättningen

Om du installerar en frånluftsvärmepump kommer du få bättre luftomsättning samtidigt som du sparar energi. Det gör man för att man återvinner den varma luften som tas upp av frånluftsvärmepumpen.  Man tar till vara på den varma luften istället för att blåsa den direkt ut. Den varma luften går in frånluftsvärmepumpen där man återvinner den och får värme till varmvatten och radiatorer.

Frånluftsvärmpumpen har också en postiv effekt att man minskar risker för mögel och radon i huset.

Största besparingen gör man om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. Sådana frånluftsvärmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.

Fördelar med en frånluftsvärmepumpen

  • Komplett aggregat som ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning. Återbetalningstiden jämfört med aggregat som ger samma funktioner utan återvinning är mycket kort.
  • Den vanligaste typen av värmeapparat i nybyggnation. Enkel installation under förutsättning att kanalsystem finns eller skall monteras (det senaste är alltid fallet i nybyggnation).
  • Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.

Så fungerar en Frånluftsvärmepump

Grundprincipen för en frånluftsvärmepump är att energin i den varma inomhusluften återvinns och skickas tillbaka till huset via golv- eller radiatorvärme. ComfortZones fläkt suger rumsvarm luft från alla våtrum i huset. Luften passerar sedan värmepumpen varvid värmen återvinns, växlas upp i temperatur och skickas tillbaka till huset som vattenbaserad värme. Ut skickas den ned till -15 grader kylda ventilationsluften och ny fräsch inomhusluft tas in i huset via väggventiler.

Användaren ställer enkelt in hur varmt man vill ha så sköter pumpen resten, oavsett utomhustemperatur.

Boka gratis hembesök