fbpx

Hur fungerar en luftvärmepump?

Så fungerar en luftvärmepump!


Kort förklarat fungerar den på samma sätt som ett kylskåp, fast man vänder på flödet. I ett kylskåp pumpas värmen inifrån kylskåpet ut på baksidan, för en luftvärmepump är det tvärtom. Närmare förklarat fungerar luftvärmepumpen på ett sådan sätt att man tar värmeenergi från luften på utsidan och avger den sedan till inomhusluften.

Luftvärmepumpens innerdel och utomhusdel kopplas ihop i ett slutet system med isolerade kopparrör där en speciellt anpassad gas cirkulerar. Gasen tar via tunna kopparrör i förångaren upp värmeenergi från utomhusluften för att sedan komprimeras i kompressorn innan den upphettad överför värmen till luften inomhus via kondensorn i innerdelen.

Luftvärmepumpens drift i värmeläge

    1. Kompressorn ökar luftvärmepumpens köldmedietryck och temperatur.
    2. Den så kallade ”hetgasen” som kommer ut ur kompressorn styrs till inomhusenheten med hjälp av fyrvägsventilen.
    3. Inomhusluften flödar genom värmeväxlaren på inomhusenheten. Köldmediet som strömmar genom värmeväxlaren överför en stor mängd värmeenergi till inomhusluften, dvs. inomhusluften värms upp. Köldmediets temperatur minskar och tillståndet ändras från en gas till en vätska när den strömmar genom värmeväxlaren.
    4. Flytande köldmedium kommer från inomhusenheten till den elektroniska expansionsventilen i utomhusenheten. Syftet med expansionsventilen är att skapa korrekt tryckdifferens i kylkretsen. 
    5. Efter expansionsventilen förångas köldmediet i utomhusenhetens värmeväxlare. Det förångande köldmediet absorberar en stor mängd värmeenergi. Värmeenergin erhålls från tusentals kubik av luft som flödar genom värmeväxlaren. Det förångade och energirika köldmediet styrs tillbaka till kompressorn med hjälp av fyrvägsventilen.
Drift flöde av hur en luftvärmepump fungerar

En luftvärmepump kan ge flera gånger så mycket värme gentemot den energi som går åt för att driva processen. För varje kWh el som används för att driva processen får man normalt ut cirka tre till fyra kWh till huset om man ser på ett snitt över året. Luftvärmepumpen fungerar som så att den utvinner gratis energi från det som redan finns runt omkring oss – naturen och luften.

Luftvärmepumpar passar bra i småhus, mindre butiker och verkstäder som har direktverkande el som uppvärmning då en värmepump kan sänka energikostnaderna. En luftvärmepump kan tyvärr inte producera varmvatten, men den kan reverseras och fungera som luftkonditionering under sommarhalvåret. 

En luftvärmepump är ett bra alternativ för de hushåll och butiker som vill ha ett komplement till sin direktel och fungerar bäst i hus och lokaler som har en öppen planlösning och god ventilation. Detta för att rumsluften ska kunna transportera värmen till olika delar av huset/lokalen, något som blir svårare utan en öppen planlösning. 

Innan köp är det alltid viktigt att ställa sig frågan vad man önskar av en luftvärmepump, för att sedan göra en kalkyl baserad på det enskilda husets eller lokalens energiförbrukning. Det är också viktigt att se vilka förutsättningar man har. På marknaden finns ett stort utbud av luftvärmepumpar, och alla är inte anpassade till svenska förhållanden. Ta gärna hjälp av en auktoriserad installatör för att analysera ditt hus eller lokal innan köp för att få rätt dimensionering och placering. 

Boka gratis hembesök