fbpx

Hur fungerar en luftvärmepump?

Så fungerar en luftvärmepump!


Kort förklarat fungerar den på samma sätt som ett kylskåp, fast man vänder på flödet. I ett kylskåp pumpas värmen inifrån kylskåpet ut på baksidan, för en luftvärmepump är det tvärtom. Närmare förklarat fungerar luftvärmepumpen på ett sådan sätt att man tar värmeenergi från luften på utsidan och avger den sedan till inomhusluften.

Luftvärmepumpens innerdel och utomhusdel kopplas ihop i ett slutet system med isolerade kopparrör där en speciellt anpassad gas cirkulerar. Gasen tar via tunna kopparrör i förångaren upp värmeenergi från utomhusluften för att sedan komprimeras i kompressorn innan den upphettad överför värmen till luften inomhus via kondensorn i innerdelen.

Luftvärmepumpens drift i värmeläge

  1. Kompressorn ökar luftvärmepumpens köldmedietryck och temperatur.
  2. Den så kallade ”hetgasen” som kommer ut ur kompressorn styrs till inomhusenheten med hjälp av fyrvägsventilen.
  3. Inomhusluften flödar genom värmeväxlaren på inomhusenheten. Köldmediet som strömmar genom värmeväxlaren överför en stor mängd värmeenergi till inomhusluften, dvs. inomhusluften värms upp. Köldmediets temperatur minskar och tillståndet ändras från en gas till en vätska när den strömmar genom värmeväxlaren.
  4. Flytande köldmedium kommer från inomhusenheten till den elektroniska expansionsventilen i utomhusenheten. Syftet med expansionsventilen är att skapa korrekt tryckdifferens i kylkretsen. 
  5. Efter expansionsventilen förångas köldmediet i utomhusenhetens värmeväxlare. Det förångande köldmediet absorberar en stor mängd värmeenergi. Värmeenergin erhålls från tusentals kubik av luft som flödar genom värmeväxlaren. Det förångade och energirika köldmediet styrs tillbaka till kompressorn med hjälp av fyrvägsventilen.
Drift flöde av hur en luftvärmepump fungerar

Luftvärmepumpens drift i AC-läge:

 1. Kompressorn ökar luftvärmepumpens köldmedietryck och temperatur.
 2. Den så kallade ”hetgasen” som kommer ut ur kompressorn styrs till inomhusenheten med hjälp av fyrvägsventilen.
 3. Köldmediet som strömmar genom värmeväxlaren överför en stor mängd värmeenergi till utomhusluften som flödar genom växlaren. Köldmediets temperatur minskar och tillståndet ändras från en gas till en vätska när den strömmar genom värmeväxlaren.
 4. Flytande köldmedium kommer till den elektroniska expansionsventilen i utomhusenheten. Syftet med expansionsventilen är att skapa korrekt tryckdifferens i kylkretsen. 
 5. Efter expansionsventilen förångas köldmediet i inomhusenhetens värmeväxlare. Det förångande köldmediet absorberar en stor mängd värmeenergi från luften inomhus. På det här sättet blir luften som flödar genom värmeväxlaren nedkyld.

Luftvärmepump drift i AC-läge
Boka gratis hembesök