GREE Tappvattenvärmepump

Passar till såväl renovering som nybyggen

GREE tappvattenvärmepump värmer ert tappvarmvatten med luftvärmepumpsteknologi. Utomhusdelen värmer tappvarmvattnet genom att flytta energi från utomhusluften till tanken som rymmer 185 liter.

Tappvattenvärmepumpen passar till såväl renovering som nybyggen. Den kompakta storleken gör det enkelt att installera den. Tappvarmvattentanken står fritt på golvet och kan placeras t ex i källaren, garaget eller grovköket.

GREEs patenterade 2-stegskompressor gör att man ner till -25°C utomhustemperatur kan värma tappvarmvattnet till 55°C. Tanken har också en 1,5 kW elpatron i reserv.

Tappvattenvärmepumpen fyller till alla delar de nordiska byggreglerna. Dess installation kräver ingen montering av ventilationskanaler in eller ut. Tappvattenvärmepumpen orsakar inga över- eller undertrycksproblem i fastigheten.