Toshiba Multisplit

Toshibas multisplit är försedda med Toshiba DC hybrid inverter, vilket är en garanti för bra prestanda samt driftsäkerhet.

Många kombinationsmöjligheter av Toshibas innedelar High-wall, 4-vägskassett och Biflow väggkonsol.

Låg ljudnivå. Upp till 15 meters höjdskillnad vid rördragning.