Luft-luftvärmepump

För dig med direktverkande eluppvärmning

Sänk dina uppvärmnings­kostnader med en luft-luftvärmepump!

Denna teknik passar bra för direktuppvärmda småhus och mindre butiker och verkstäder. Luft-luftvärmepumpen kan inte producera varmvatten. Den kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering.Till skillnad från andra värmepumpsystem ger luft-luftvärmepump inte bara billig energi utan förbättrar även klimatet inomhus. En luft-luftvärmepump är ett perfekt alternativ om huset saknar vattenburet radiatorsystem.

Hur fungerar luft-luftvärmepumpen?

Luft-luftvärmepumpen hämtar sin energi ur uteluften genom en eller fler fläktar (utomhusdel). Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare (inomhusdelar) placerade inomhus. För att montera en luft-luftvärmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

Med en luft-luftvärmepump kan du göra betydande energibesparingar även vid uppvärmning under en längre tid.

  • lättinstallerad
  • kan användas som luftkonditionering på sommaren
  • möjlighet att använda som avfuktare finns
  • bra livslängd vid korrekt installation
  • låg totalkostnad