Frånluftvärmepumpar

Värme, varmvatten och ventilation på samma gång

Förbättrar ventilationen i huset

För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhusluften, måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem. Så kallad självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem.

En frånluftsvärmepump ökar ventilation av huset. Detta minskar ofta problemen med mögel, fukt och radongas.

Största besparingen gör man om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. Sådana värmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.

Fördelar med frånluftsvärmepumpen

  • Komplett aggregat som ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning. Återbetalningstiden jämfört med aggregat som ger samma funktioner utan återvinning är mycket kort.
  • Den vanligaste typen av värmeapparat i nybyggnation. Enkel installation under förutsättning att kanalsystem finns eller skall monteras (det senaste är alltid fallet i nybyggnation).
  • Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.

Så fungerar det

Grundprincipen för en frånluftsvärmepump är att energin i den varma inomhusluften återvinns och skickas tillbaka till huset via golv- eller radiatorvärme. ComfortZones fläkt suger rumsvarm luft från alla våtrum i huset. Luften passerar sedan värmepumpen varvid värmen återvinns, växlas upp i temperatur och skickas tillbaka till huset som vattenbaserad värme. Ut skickas den ned till -15 grader kylda ventilationsluften och ny fräsch inomhusluft tas in i huset via väggventiler.

Användaren ställer enkelt in hur varmt man vill ha så sköter pumpen resten, oavsett utomhustemperatur.

Vår frånluftsvärmepump