Bergvärmepumpar

Bergvärme – en djupgående resurs

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperaturåret om. Att använda bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora och små, offentliga och privata.

Investeringskostnaderna är relativt höga, men i gengäld får du ett driftsäkert och servicesnålt uppvärmningsalternativ med extremt lång livslängd. Årsvärmefaktorn* (SCOP) är hög, upp till 3,9 för hus med ett radiatorsystem och upp till hela 4,9 för hus med vattenburen golvvärme. Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt. Därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal. Grundvattennivån påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.

Värmeenergin kan överföras till ett befintligt, konventionellt vattenburet uppvärmningssystem och även användas för varmvattenproduktion.

Så här fungerar bergvärme

En bergvärmepump hämtar sin energi från en bergborra. I borran finns en kollektorslang fylld med västka (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligen etanol). Genom att ”köra runt” vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet.

Läs gärna mer om bergvärme och andra pumpar i vår FAQ!